Kaukolämpö

Kaukolämpötoiminta on liitetty Ruukin Yrityspuisto Oy:hyn vuoden 2015 alusta alkaen kuntalain muutoksen (23.8.2013/626) mukaisesti.

Ruukin Yrityspuisto Oy:n hallinnassa ovat seuraavat Siikajoen kunnan alueen kolme lämpölaitosta

1. Paavolan lämpölaitos
2. Ruukin lämpölaitos
3. Siikajoen lämpölaitos

Merkittävät kaukolämmön hintaan vaikuttavat tekijät ovat energian hinta ja  käytetyn energian verotusverotuskäytännöt. Lämpölaitoksissa käytettyjen energiamuotojen hinnat ovat pysyneet suhtellisen vakaina kahden viimeisen vuoden ajan, joten myös Siikajoen kunnan alueella toimitetun kaukolämmön hinta on pysynyt muuttumattomana.
 

Kaukolämmön hinnoittelu

Kaukolämpöhinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun:

1. Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään kaukolämmön piiriin. Se määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran perusteella tariffin mukaisesti. Liittymismaksu sisältää 20 metrin liittymisjohdon rakentamisen. Sen ylittävä osuus korottaa liittymismaksua todellisten rakennuskustannusten mukaisesti, jotka laskutetaan erillislaskulla.

2. Perusmaksu on vuotuinen kiinteä tariffin mukainen maksu, joka määräytyy asiakkaan sopimusvesivirran perusteella. Se veloitetaan osissa, laskutuskausittain.

3. Energiamaksu on tariffin mukainen maksu, joka peritään kulutetusta energiasta, kiinteistöön asennettavan energiamittarin lukemien perusteella. Maksu perustuu yksikköhintaan.