VIRTA-hanke

VIRTA – onnistutaan yrittämällä!

 

Siikajoella ei vain yritetä, täällä myös onnistutaan!

VIRTA-hanke toimii yrittäjyyden äänitorvena, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hanke ei ole yksittäisen yrityksen menekinedistämiseen tarkoitettu, vaan sillä julkituodaan alueen yrittäjyyttä yleisesti yrittäjätarinoita hyödyntäen. Hanketta hallinnoi Ruukin Yrityspuisto Oy.

VIRTA-hankkeen kautta pyritään edistämään Siikajoen alueen yrittäjien, yritysten ja selkeästi liiketoimintaa harjoittavien yhdistysten toimintaedellytyksiä, sekä parantamaan tietoisuutta maaseudulla toimivista yrityksistä sekä niiden tuottamista palveluista ja tuotteista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjyyden näkökulmasta katsottuna Siikajoen elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta, josta hyötyvät niin yrittäjät, kunta, kuin kuntalaisetkin.

Hankkeen myötä Siikajoelle tavoitellaan yrittäjien keskuuteen yhteisöllisyyden tunteen, osallistumisaktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien nousua tämän päivän viestintävälineiden avulla. Mitä näkyvämpää toiminta on, sitä paremmin alueella olevat palvelut sekä tuotteet löytyvät.

VIRTA-hankkeen avulla luodaan mielikuva, että Siikajoella on hyvä yrittää ja tämä mielikuva jopa pitää paikkansa. Tämä toivottavasti houkuttelee alueelle myös uusia yrittäjiä yrityksineen, jotka toivotetaan mielihyvin tervetulleeksi kuntaan!

TOIMENPITEET

Siikajoella toimivat yrittäjät yhdessä kuuluvat sekä näkyvät some-kanavissa, tule mukaan:

 • Facebook (KÄY TYKKÄÄMÄSSÄ, ota seurantaan ja kerro sekä välitä, kiitos!)
 • Instagram: löytyy käyttäjätunnuksella @virtahanke
 • LinkedIn: @virtahanke #onnistutaanyrittämällä
 • YouTube-kanavalla kevään 2020 aikana, videotuotannosta vastaa Videcam Oy 
 • Podcastissa Virta & Siikkis yhteistyössä paikallislehti Siikajokilaakson kanssa

  VIRTA-podcast

  Lisäksi alueemme yrittäjät näkyvät sekä kuuluvat:
  • Siikajoella järjestettävillä Yrittäjämessuilla (kevät 2021)
  • Erilaisissa tapahtumissa
  • Infotilaisuuksissa

 • Projekti etenee pitkäjänteisesti yhteistyötä tehden ja hanke kehittää itse itseään matkan varrella.

  Yrittäjä, jos haluat mukaan yrittäjävideoihin tai podcastiin, niin ota yhteyttä Kirsi Kiviojaan: 050 346 1069.

 

YHTEISTÖKUMPPANIT

Hengessä mukana olevat tärkeät yhteistyökumppanit ovat:

 

RAHOITUS

Virta-hanke on puolitoista vuotinen (18 kk, alkaen 2.1.2020), jonka operatiivisista toimista vastaa projektipäällikkö Kirsi Kivioja. Hankkeen Leader-rahoitus on 80 % ja yksityinen rahoitusosuus 20 %, johon yritykset valikoituivat satunnaisella otoksella.

Yksityisessä rahoitusosuudessa ovat mukana seuraavat Siikajoella toimivat yritykset (aakkosjärjestyksessä):
Antroma Oy 
Arttim Oy
Jaresko Oy  
K. Hildén Ay
MainosDraivi 
Naturcom Oy 
Neste Revonlahti Oy 
Ruukin Kiinteistöhuolto 
Ruukin OP 
SaMe-työstö Oy
 

VIRTA – VIRTAVIIVAISTA TOIMINTAA

VIRTA-hankkeen nimi syntyi seuraavista ajatuksista: toimimme virran varrella ja aina tarvitaan virtaa, toisinaan lisävirtaa.

Onnistutaan yrittämällä -slogani on lyhennys Siikajoen kunnanjohtajan Pertti Severinkankaan lausumasta: Siikajoella ei vain yritetä, täällä myös onnistutaan.

VIRTA-hankkeen logo kuvastaa alueen elinkeinon säilyyvyyden kannalta pistettä i:n päälle, jonka kaiku kuuluu yli kuntarajojen. Hanke toimii Siikajoella toimivien yrittäjien äänitorvena. Yrittäjät pärjäävät ilman kuntaa, mutta kunta ei pärjää ilman yrittäjiä. Edellinen lause on myös suvereenisti lainattu kunnanjohtajalta.

Virta on mahdollisuuksia sekä ratkaisuja täynnä alueemme yrittäjyyden esille tuomiseksi. Asioita tehdään ratkaisukeskeisesti, yhteistyössä, aktiivisesti osallistumalla sekä hyvässä hengessä, ilman uhkakuvia. Yhteistyössä on voimaa!

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Siikajoen alueella toimivilla yrittäjillä on yksi toive: auta meitä somessa näkymään! Tykkää tarinoistamme, kerro omalle verkostollesi VIRTA-hankkeesta, sekä jaa yrittäjätarinoitamme.

Kiitos, onnistutaan yrittämällä!

 

Lisätietoja mielellään antaa:

Kirsi Kivioja
Projektipäällikkö

050 346 1069
kirsi@ryp.fi

 

VIRTA - onnistutaan yrittämällä!

#onnistutaanyrittämällä #yrittäjät #siikajoki