Asemakaavamuutos

Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireille tulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta

Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt aloittaa Ruukin Asemanseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Ruukin Yrityspuiston alueella. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Siikajoen Ruukin Yrityspuiston korttelin 311 tontti 6 ja korttelin 322 tontit 4-6 ja kortteli 323 sekä niihin liittyvät katu- liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 748-418-41-6, 748-418-41-7 ja 748-418-5-22 sekä 748-895-0-811.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 6.7-19.8.2022 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastolla (Virastotie 5A, Ruukki), Ruukin pääkirjastolla (Opintie 3, 92400 Ruukki) ja Siikajoen kunnan kotisivuilla https://siikajoki.fi/vireilla-olevat-kaavahankkeet. 

Mahdolliset mielipiteet valmisteluvaiheen aineistosta tulee toimittaa kirjallisena Siikajoen kunnanhallitukselle 19.8.2022 mennessä. Osoite on Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Virastotie 5A, 92400 Ruukki tai sähköpostilla kunnanvirasto@siikajoki.fi otsikolla Yrityspuiston asemakaavaluonnos.

Siikajoella 27.6.2022
Kunnanhallitus

 

YHTEYSHENKILÖT

Siikajoen kunta:
Maanmittausinsinööri Merja Ojanperä
040 3156 234,
merja.ojanpera(at)siikajoki.fi

Sweco 
Infra & Rail Oy:

Arkkitehti Iikka Ranta
040 763 1061
iikka.ranta(at)sweco.fi

Arkkitehti Juho Peltoniemi 
040 624 1802
juho.peltoniemi(at)sweco.fi